Rollno Name Fname Remark Result Sc_code
K70155256004 PREM LATA GAWALI   FAIL   169
K80169256001 DHEERAJ TIWARI K.K. TIWARI W/H DUE TO PREV.MARK   169
K80169256002 KRISHNA DAYMA MOTI LAL DAYMA FAIL   169
K80169256003 NISHA NAIK DEEPAK NAIK PASS SECOND 169
K80412256001 NIRANJANA BEOHAR M.K.VERMA PASS FIRST 412
K80800256001 RAMNATH HARIJAN KALOO HARIJAN PASS SECOND 800
K80800256002 RAMPAL SAKET RAMASHRAY PRASAD SAKET PASS SECOND 800
K80855256001 MEWALAL KOL RAMVISHAL KOL PASS SECOND 855
K80855256002 RAJESH KUMAR PRAJAPATI NICHKAI PRASAD PRAJAPATI PASS SECOND 855
K80855256003 RAKESH KUMAR PRAJAPATI TERSU LAL PRAJAPATI PASS SECOND 855
K80855256004 RASHI RAMAN MISHRA GOVIND PD. MISHRA PASS SECOND 855
K80855256005 SAVITRI DEVI VERMA MEWA LAL VERMA PASS SECOND 855
K81400256001 ANITA RATHORE SITARAM  RATHORE PASS SECOND 1400
K3020508067     W/H DUE TO PREV.MARK   1400
K70155256003 KU. MEENA KARPANTER   PASS FIRST 1400
41201155005     W/H DUE TO PREV.MARK   1400
K81453256001 PRATIBHA SHARMA MAHESH SHARMA FAIL   1453
K81453256002 SOHAN SINGH SOLANKI GULAB SINGH SOLANKI FAIL   1453